ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΜΑΝΔΥΕΣ
         
Τηλ. Επικοινωνίας: (210)3742300
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sales@halyvourgiki.com